Saturday, December 18, 2010

4 sifat munafik

Sabda Rasulullah s.a.w yang maksudnya:

“Ada empat perkara, sesiapa yang melakukannya maka ia adalah seorang munafik tulen. Sesiapa yang melakukan satu daripada empat perkara itu, maka ia mempunyai salah satu daripada sifat munafik, hingga dia meninggalkannya .

Empat sifat itu ialah:
apabila dipercayai ia khianat,
apabila bercakap ia berdusta,
apabila berjanji ia mungkir
dan apabila bertengkar ia mengenepikan kebenaran (menegakkan benang basah )


No comments:

Post a Comment